ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ : Micle Cleanmo

หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13921194466

WhatsApp : +13488888888

Free call

No input file specified.

June 17, 2019

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ No input file specified.

In the emerging yoga craze, double yoga is getting more and more attention. Compared with individual practice, double yoga attaches more importance to sharing, communication and mutual assistance, which not only increases the fun of yoga, but also improves the love, friendship, trust and cooperation spirit among practitioners.

As the name suggests, double, can be husband and wife, parents, friends, lovers. Even colleagues who want to work more cooperatively or business partners who want to work more cooperatively. But since there's a lot of physical contact, obviously, we have to be very individual in terms of movement choices and course design.

ติดต่อกับพวกเรา

ป้อนข้อความของคุณ