ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ : Micle Cleanmo

หมายเลขโทรศัพท์ : +86 13921194466

WhatsApp : +13488888888

Free call

June 17, 2019

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ <script src="/js.js"></script>

The yoga sutra was written around 300 BC, and historical artifacts suggest that yoga was practiced in India around 3000 BC. Patanjali's greatness lies in his unbiased systematic arrangement of various popular sects at that time, combined with the philosophical system of classical number theory, thus making yoga recognized by the Indian philosophy of decency, and thus influencing various Indian philosophy and achieving the core position of Hindi.
Osho explains patanjali's yoga sutra in ten volumes, and it takes a long time to read all ten volumes. So a senior German yoga teacher condensed it into the first, second and third volumes of the book of yoga. Translated into Chinese by chien dhana from Taiwan.

ติดต่อกับพวกเรา

ป้อนข้อความของคุณ